Cal tenir en compte que si la vostra proposta conté algun dels signes d’Estat, necessitareu l’autorització prèvia d’utilització:

Més informació al web de l’OMPA

Informació sobre noms comercials

Informació sobre denominacions socials