Atenció telefònica del Servei de Tràmits: + 150

Batxillerat

Sol·licitud d’inscripció a les proves lingüístiques d’accés al nivell educatiu de batxillerat per a alumnes provinents dels sistemes educatius diferents de l’andorrà

On lliurar el document:

Qualsevol servei de Tràmits de l'Administració General

Informació important:

  • Convocatòries
  • Dues convocatòries per any. Una durant els mesos de maig o juny i l’altra el mes de setembre.
  • La validesa de la prova un cop superada és d’1 any.
  • És condició necessària que el candidat obtingui una qualificació igual o superior a 5, en totes les proves lingüístiques en què es presenta per poder ser declarat “apte” per inscriure’s al nivell educatiu de batxillerat.