Atenció telefònica del Servei de Tràmits: 150

Denúncia/Queixa del Departament de Medi Ambient

On lliurar el document:

Qualsevol servei de Tràmits de l'Administració General

Informació complementària:

  • Per complementar la vostra denúncia/queixa podeu acompanyar-la amb documents, fotografies, etc.
  • Recordeu que aquest document ha d'estar signat per la persona que fa la denuncia/queixa perquè sigui vàlid.

El Departament de Medi Ambient s'ocupa de tramitar i resoldre les denúncies i les queixes sobre els temes següents:

a) Agressions al medi aquàtic (abocaments directes o indirectes que causen contaminació a l’aigua).
b) Contaminació acústica (produïda per locals públics destinats a l’oci, maquinària o instal·lacions, obres de construcció pública o privada).
c) Contaminació atmosfèrica (produïda per totes les activitats i situacions, exceptuant els vehicles, que alliberen fums, gasos, partícules o olors a l’atmosfera, i poden presentar un risc, dany o molèstia per a la comoditat del veïnat, per a la salut pública, per a la protecció del medi ambient en el seu conjunt i per a la conservació del patrimoni històric i artístic).
d) Contaminació per residus (produïda per totes les situacions o activitats relacionades amb els residus sòlids i líquids, que es produeixin, es posseeixin o es gestionin en el territori andorrà, de forma diferent a la que està establerta per llei).
e) Modificació de l’estat actual del terreny (produïda quan l’execució de l’obra és diferent al projecte aprovat o quan l’obra no disposa de permís).